Apie mus

Rasime idealiausią sprendimą Jūsų poreikiams

Bendrovė „ELPAVA“ yra sukaupusi daugiau kaip  25 metų patirtį paslaugų, susijusių su elektros energijos persiuntimu bei elektros įrenginių eksploatavimu, srityse. Atliekame plataus spektro elektros sistemų instaliacijos projektavimo, montavimo, renovavimo, varžų matavimo ir aptarnavimo darbus. Vykdome techninį auditą ir įgyvendiname inovatyvius techninių problemų sprendimus, kurie užtikrina sistemų efektyvumą, patikimumą, saugumą ir tvarumą. Mūsų specialistai žinias perduoda iš kartos į kartą nuo pat buvusios gamyklos „ELFA“ laikų. Esame aktyvūs ir lankstūs bei nuolat įsisaviname naujausias technologijas, tobuliname darbų atlikimo metodikas ir kokybiškai atliekame prisiimtus darbus. Svarbiausias prioritetas mums yra kliento poreikiai ir ilgalaikiai verslo partnerystės santykiai.

Esame vieni iš pagrindinių  elektros energijos paskirstytojų buvusios „ELFA“ gamyklos kvartalo teritorijoje – „ELFA KIEMAS“ – Vilniuje. Eksploatuojame bei aptarnaujame savo transformatorius, kurių transformavimo galingumai sudaro iki 8,5 MW. Reguliariai analizuojame bei atnaujiname savo kokybės politiką. Rūpinamės, kad mūsų specialistai keltų kvalifikaciją ir žinotų apie naujausių technologijų taikymą, būtų aprūpinti patikimais bei kokybiškais darbo įrankiais ir atsakingai atliktų jiems pavestus darbus.

Mūsų specialistai žino kaip atrodo apleistas elektros ūkis ir turi patirties kaip jį tinkamai ir patikimai atnaujinti. Turime patirties leidžiančios atkurti prarastas principines elektros schemas – atkūrimo metu ieškome ir faktiškai nustatinėjame kiekvieno esamo kabelio funkcijas, ir jį atitinkamai įvedame į naujai rengiamą atitinkamą dokumentaciją. Mums gerai žinoma kaip reikia tinkamai suprojektuoti naujus tinklus ar renovuoti esamus senus tinklus. Tiksliai ir greitai nustatysime gedimą bei jį pašalinsime.

Nuo pat 1995 metu ėmėmės savo nuosavybėje turimų transformatorinių tobulinimo bei modernizavimo darbų, techninių dokumentų ir principinių schemų atstatymo darbų, susidėvėjusių transformatorinių uždarymo ir naujų įrenginių projektavimo darbų siekdami didinti energetinį efektyvumą, mažinti energijos nuostolius, prisitaikyti prie kintančių vartotojų poreikių ir užtikrinti sklandų, patikimą bei nepertraukiamą elektros energijos perdavimą savo vartotojams.