istorija

Panaudojant Elektrotechnikos draugijos „Elektrit“ (įkurta 1925 metais) statinius ir įrengimus 1940 metais buvo įkurta elektrotechnikos gamykla „Elfa“, skirta tenkinti Sovietų karinio-pramoninio komplekso poreikiams.

Su augančia ,,ELFA‘‘ produkcija augo ir gamybinių statinių bei kompleksų kiekis bei poreikis didinti personalą iki 6,000 darbuotojų ir plėtėsi užimama teritorija. Kažkuriuo tai metu buvo įsteigtas elektrotechnikos sistemų įrengimo bei aptarnavimo padalinys. Šio padalinio specialistai projektavo naujai statomas transformatorines, jų tarpusavio jungtis, naujai statomų statinių elektros instaliacijos schemas bei visoje teritorijoje esančio elektros ūkio išdėstymą. Suderintus sprendimus toliau prižiūrėjo ir įrenginėjo tas pats elektrotechnikos ūkio aptarnavimo padalinys.

Atsikūrus Lietuvos Respublikai įmonė ,,ELFA“ natūraliai tapo nekonkurencinga ir sunyko. Elektros ūkis liko be priežiūros. Daugelį komponentų bei dokumentų tame tarpe ir principinių schemų kariškiai išvežė iš Lietuvos Respublikos. Išlikęs elektrotechnikos įrengimo bei aptarnavimo padalinys 1995 metais atsikūrė kaip uždaroji akcinė bendrovė ,,ELPAVA“.   Kartu su elektrinių variklių surinkėjais bendrovė ryžosi išlaikyti ir atgaivinti likusią, apleistą bei sparčiai senstančią įrangą ir elektros ūkį. Siekdama šių savo tikslų bendrovė ,,ELPAVA“ aptarnavo ne tik savo elektros įrengimus, bet ir kitų bendrovių elektros ūkį, atnaujino principines schemas, rengė atitinkamą dokumentaciją, projektavo elektros instaliaciją, ją įrenginėjo, ir paskirstydavo elektros energiją įmonių komplekso ,,ELFA“ teritorijoje. Tuo pat metu buvo išsaugota įmonės ,,ELFA“ elektrinių variklių gamyba, kurią bendrovė ,,ELPAVA“ perėmė į savo rankas.

Apie dešimt metų bendrovė ,,ELPAVA“ tobulino bei modernizavo ,,ELFA“ vienfazinių ir trifazinių elektrinių variklių modelius bei jų gamybos procesą.  Šie varikliai buvo naudojami įvairiems buitiniams prietaisams ir įvairios paskirties pavaroms, tokiuose pramonės gaminiuose kaip šaldytuvai, žoliapjovės, ventiliatoriai, kompresoriai ir įvairūs elektrinių variklių komponentai, kaip antai, statoriai, rotoriai ir skydai. Didžioji produkcijos dalis buvo eksportuojama į užsienį.

2004 metais nutarta pagrindinį dėmesį skirti elektros projektavimo-montavimo paslaugoms ir darbams, susijusiems su elektros energijos tiekimu bei  inovacijomis šiose srityse. Dėl to, elektros variklių gamyba buvo perduota vokiečių kapitalo įmonei „HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co“, kuri toliau modernizuoja bei tobulina perimtus iš bendrovės ,,ELPAVA” elektros variklių modelius ir jų gamybos procesus.